“Neranxi”, promotor i “Festës së Midhjes” në Sarandë, 8 Maj 2015