Instituti Kulinar Neranxi në hapjen Zyrës përfaqësuese të Dhomës Italiane të Tregtisë në Shqipëri