Kamarier

Për realizimin e këtij kursi, mësimi bazohet në tekstet mësimore, të përgatitur nga ekspertë ne fushen e sherbimeve, te barit restorantit dhe hotelerise.

Instituti Kulinar Neranxi ka gjithe pajisjet e nevojshme për të praktikuar kursantët të gjitha teknikat e profesionit të kamerierit, në varësi të programit të hartuar për këtë kurs.

Kursi për kamerier realizohet me një ngarkesë mësimore dhe praktike prej 150 orësh.

Në përfundim të këtij kursi, kursanti përfiton këto njohuri dhe aftësi:

  • Hyrje në profesionin e kamerierit
  • Parapërgatitja për fillimin e shërbimit të kamerierit
  • Përgatitja e bufesë në restorant
  • Përgatitja e tavolinave të sallës së restorantit
  • Shërbimi i pijeve në restorant
  • Shërbimi i asortimenteve ushqimore në restorant.

Cmimet e Kurseve

Shefi KursitDëshiron të bëhesh profesionist ?

Provoje sot!