Vlash Mara

  I – Te dhena personale

1.Mbiemri             Mara

2.Emri                   Vlash

3.Datelindja          06.02.1945

4.Vendlindja         Tirane

5.Kombesia           Shqiptare

6.Gjendja civile     I martuar

7.Adresa e punes   Universiteti Bujqesor i Tiranes, Fakulteti i Bioteknologjise dhe

Ushqimit, Departamenti i Bioteknologjise Agroushqimore,

Kamez,Tirane,

Cel : 00355 684038713

8.Adresa e shtepise : Rr.Mine Peza, Pallati 220, Shk.2, Ap.13, Tirane.

Tel : 00355 4 2248222, cel. 0684038713

  E-mail : vlashmara@yahoo.com

 

 II  Diplomimi dhe Kualifikimi

 

1963-1967 – Studimet universitare ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, Dega e Kimise

Industriale, Universiteti Shteteror i Tiranes.

1967          – Diploma “Kimist Teknolog”

1985          – Kandidat i Shkencave, Vendim i Komisionit te Larte te Atestimit Nr.128,

date 25.02.1985 dhe Nr. i Regjstrit 1438.

1992          – Docent, Vendim i Komisionit te Larte te Atestimit Nr.268, date 16.01.1992,

dhe Nr.i Regjistrit 2939.

1994          – Doktor, Vendim i Keshillit te Ministrave Nr.351, nga Komisioni i

Kualifikimit Shkencor, Nr.i Regjistrit Themeltar 1438, date 12.09.1994.

1995          – Profesor Doktor, Vendim i Komisionit te Kualifikimit Shkencor Nr.28,

date 4.08.1995.

III. Veprimtari profesionale

1969-1978 – Asistent i Kimise organike dhe Biokimise se bimeve, Katedra e Kimise,

Fakulteti i Agronomise, Instituti i Larte Bujqesor i Tiranes.

1978-1992 – Pedagog i Kimise organike dhe Biokimise se bimeve, Katedra e Kimise,

Fakulteti i Agronomise,Universiteti Bujqesor i Tiranes.

1976-1989Pergjegjes i Katedres se Kimise,Fakulteti i Agronomise, ILB i Tiranes.

1992-1996 – Zevendeskryetar i Komitetit te Shkences dhe Teknologjise, Tirane.

1996-2000 – Profesor, Departamenti i Teknologjise Agroushqimore, Fakulteti i Bujqesise,

Universiteti Bujqesor i Tiranes.

2000-2007 – Pergjegjes i Departamentit te Teknologjise Agroushqimore.

2007-2012 – Dekan i Fakultetit te Bioteknologjise dhe Ushqimit.

2012-           Zevendesdekan i Fakultetit te Bioteknologjise dhe Ushqimit.

2013 (Maj)   – Ne pension.

Gjuhet e huaja : Anglisht, frengjisht, italisht dhe rusisht.


Vlerësimet e Fundit