Sokol Muca

Eksperiencat e punësimit- Roli ose pozicioni i punës-Periudha

“New Berlin” punuar si barist gjatë periudhës 2001-2003

“Kauboi club” punuar si barist gjatë periudhës 2003-2006

“Mine Bulevard” punuar si barist gjatë periudhës 2006-2009

“Rustika Salon” i vetëpunësuar në biznesin tim si barist, gjatë periudhës 2009-2011

“ETC” (Central caffe) punuar si barist gjatë periudhës 2011-2014

“El Sahara” punuar si barist gjatë periudhës 2014-prezent

“Instituti Kulinar Neranxi” Miksiologjist i kursit për barman.


Vlerësimet e Fundit