Marsela Papa

Maserla Papa është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Ekonomik, Dega Merceologji. Master në Bisnes-Administrim, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Ljubljanës, Slloveni .

Mercelogia Papa ka kryer specializime ne Maj 2003, në Francë në fushën e financës dhe njeh gjuhen angleze ne nivel profesional.

Eksperienca e Punës e Marsela Papas jane te pasura. Ka qene ne vitet 1990-1992 Merceologe Shefe sektori tek NTUS 1

1993-1997 Supervizore në Departamentin e Financës në Kompaninë Mak – Albania Tiranë

1997-2001 Financiere në Ambasadën e RSH. në Ljubljanë, Slloveni

2001-2003 Administratore dhe financiere në OJF Handicap-International Tiranë

2004-2006 Financiere në Kompaninë Procter & Gambel, Tiranë

2007-2011 Financiere dhe Administratore e Kryqit te Kuq Spanjoll ne Shqipëri

2011-2012 Kordinatore projekti ne Kryqin e Kuq Shqiptar Tirane, Trajnuese per projektin ushqimi dhe mireushqyerja e femijeve nga 0-5 vjec Projekti UNDP ne bashkepunim me Kryqin e Kuq Shqiptar.

2014-2018 Pedagoge ne Universitetin Globus Prishtine


Vlerësimet e Fundit